ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma és hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Cleanne Holding Kft. mint a Cleanne termékcsalád gyártója és forgalmazója (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.cleanne.hu (továbbiakban: Weboldal) és a https:\\webshop.cleanne.hu weboldalakon (továbbiakban: Cleanne Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló, a Szolgáltató és a Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek) jogait és kötelezettségeit, valamint a Felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF érvényes a Weboldalon, a Cleanne Webáruházon, valamint a Szolgáltató által működtetett közösségi oldalakon történő megrendelés esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Jelen ÁSZF minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Vásárló a Szolgáltató Weboldaláról, a Cleanne Webáruházon vagy közösségi oldalairól történő megrendeléssel kezdeményez. A vásárlás során a Vásárló, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, a jelen ÁSZF rendelkezéseit köteles elfogadni, melyet az arra kijelölt űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. A Vásárló a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette, tudomásul vette és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a Vásárló elismeri, hogy a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Eladó és a Szolgáltató között, melynek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

A Szolgáltató esetében a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre és szakmai érdekképviseleti szervnek sem tagja.

A jelen ÁSZF 2020. május 22-én lép hatályba, mely megegyezik az ÁSZF Weboldalon és a Cleanne Webáruházon történő közzétételének napjával. Jelen ÁSZF a hatályba lépését követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandó.

Az ÁSZF rendelkezései annak hatálybalépésének napjától kezdődően a Weboldalon történő valamennyi vásárlásra és az ott vásárló valamennyi Vásárlóra nézve hatályosak.

A Szolgáltatónak jogában áll a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani. A megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő ÁSZF rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

 1. A Szolgáltató adatai:

Név: Cleanne Holding Kft.
Székhely és levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 168.
Cégjegyzékszám: 01-09-202100, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25139251-2-41
Telefonszáma: +36 70 341 6593
Email cím: cleanne@cleanne.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely és levelezési cím: 9024 Győr, Déry T. u. 11.
Cégjegyzékszám: 08-09-016359
Adószám: 14315754-2-08
Telefonszáma: +36 70 297 4811
Email cím: info@elin.hu

 1. A Szolgáltató Weboldalának elérhetősége

www.cleanne.hu

 1. A Szolgáltató Cleanne webáruházának elérhetősége

https://webshop.cleanne.hu/

 1. A Szolgáltató Ügyfélszolgálata:

Cleanne Holding Kft.

 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 1138 Budapest, Váci út 168.
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 09.00-17.00
 • Telefon: +36 70 341 6593
 • Internet cím: www.cleanne.hu
 • E-mail: cleanne@cleanne.hu

 

 1. Az ÁSZF elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit a Weboldalán és a Cleanne Webáruház oldalán teszi közzé.

 1. Fogalom meghatározások

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a Weboldalon bemutatott, a Weboldal kínálatában szereplő, ott forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi. A termékek részletes leírása a Weboldalon megtalálható.

Vásárló: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére Eladó a weboldalán keresztül terméket ad el.

 1. A Felek közötti szerződés létrejötte

A Weboldalon és a Cleanne Webáruházon keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon akként, hogy a Vásárló a terméket megrendeli, a megrendelését elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja a Vásárló által megadott e-mail címre a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betartása mellett, ezáltal kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát.

A Weboldal és a Cleanne Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.

8.1 A termékek

A Szolgáltató által forgalmazott termékek a Weboldalon és a Cleanne Webáruházon keresztül kerülnek bemutatásra, ezek a Weboldalon és Cleanne Webáruházon bemutatott termékek képezik a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés tárgyát. A Weboldalon a „webáruház” menüpontra kattintva vagy közvetlenül a Cleanne Webáruházon keresztül érhetőek el az egyes termék kategóriák és az egyes termékkategóriákba sorolt termékek. A termékkategóriákra kattintva a „megnézem” gomb megnyomásával érhetőek el közvetlenül az egyes termékkategóriákba sorolt termékek, ahol megismerhetőek azok lényeges tulajdonságai, jellemzői, a termékek használatára vonatkozó utasítások azzal, hogy a termékek részletes tényleges tulajdonságait a termékre kerülő – hátoldalára ragasztott – használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Weboldalon, a Cleanne Webáruházon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk a jelen ÁSZF 5. pontjában feltüntetett elérhetőségeken készséggel áll rendelkezésére.

A Szolgáltató által forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítása a terméken kerül elhelyezésre. Ha a kötelező használati utasítás a termék hátoldaláról hiányzik, azt haladéktalanul – mielőtt a terméket használatba veszi – jelezze ügyfélszolgálatunknál, a használati utasítást az ügyfélszolgálattal egyeztetett módon pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon vagy a Cleanne Webáruházon található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Weboldalon és a Cleanne Webáruházon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a jelen ÁSZF 5. pontjában található elérhetőségeken.

A termékekről készült felvételeken látható dekorációs tárgyak nem részei a termékeknek, kivéve, ha azt a Szolgáltató a termékleírásban külön kiemeli. Az esetleges téves adatokért, elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.2 A termékek kiválasztása

A termék kiválasztását követően a Vásárló meghatározza a vásárolni kívánt mennyiséget és a „kosárba rakom” gombra kattintva a kosárba teszi a terméke(ke)t.

Az oldal jobb felső sarkában található „Kosár” ikonra kattintva van lehetőség megnyitni a kosarat és megtekinteni annak tartalmát, a megvásárolni kívánt termékeket és azok darabszámát. A kosárból kilépve lehetőség van arra, hogy a Vásárló a Weboldalon vagy a Cleanne Webáruházon tovább folytassa a termékek áttekintését, vásárlását.

A vásárlás során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, a mennyiséget meghatározó adatbeviteli mezőbe a +/- jel alkalmazásával a Vásárló beállíthatja a rendelni kívánt mennyiség darabszámát.

Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, az „eltávolítás” gombra klikkeléssel megteheti azt.

Ha minden megvásárolni kívánt termék a kosárba került, a Vásárló a „Fizetés” gomb megnyomásával kezdheti el a megrendelési folyamatot.

A vásárló dönthet arról, hogy regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül vásárol a Weboldalon.

a) Vásárlás regisztrációval

A regisztrált vásárlók a belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi helyzetét és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása, hiszen nem kell ismét megadni adataikat.

Regisztráció esetén a következő rendelés leadása során nincs szükség a Vásárló adatainak ismételt megadására. A regisztrációra a Cleanne Webáruház főoldalán található Fiók menüpont alatt, vagy a fizetési folyamatba beágyazva kerülhet sor. A regisztráció során egy valós e-mail cím, név és egy választott jelszó megadása szükséges. Az adatok megadását követően a „létrehoz” gombra kattintva a regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk. A Vásárló a Cleanne Webáruházon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon, valamint a Cleanne Webáruház oldalán közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez, adatai tárolásához és felhasználásához hozzájárul.

A Vásárló felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „Fiók” linkre kattintást követően elérhető menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vásárló a regisztrációval kapcsolatos esetleges adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyesen elvégezni.

A Vásárló bármikor kezdeményezheti regisztrációjának törlését a cleanne@cleanne.hu email címre küldött kérelmével. Ebben az esetben a Szolgáltató a regisztráció során a Vásárló által megadott adatokat korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen törli az adatbázisából. Azonban a megrendelés folyamán rögzített személyes adatokat, amelyeket a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használ fel és az egyes informatikai rendszerek által, a Weboldalon vagy a Cleanne webáruház oldalán leadott megrendelésből készült számla adataihoz szükségesek (számlázási név, cím) tárolásra kerülnek a Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatójában megjelölt, a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

b) vásárlás regisztráció nélkül

A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon vagy a Cleanne webáruházon keresztül nem csak regisztrált Vásárlótól fogadja el, azonban a megrendeléshez minden, a Vásárló adataira vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

8.3 Megrendelés

8.3.1 Rendelés leadás a Cleanne Webáruházon keresztül:

A Vásárló a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba rakom” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Cleanne Webáruház oldalán jobb felül található bevásárló kocsi ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető a jelen ÁSZF 8.2 a) alpontjában részletesen leírt módon. A Vásárló ezen az oldalon megjegyzést tud fűzni rendeléséhez. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Fizetés” feliratra kattintva tudja a Kosár tartalmát megvásárolni. Ezt követően meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat, majd a „Vásárlás folytatása” feliratra kattintva választani tud az átvételi módok közül. Ha a Vásárló minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, a „Fizetés folytatása” feliratra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Kész a rendelés” gombra kattintva tudja megerősíteni a rendelését.

8.3.2 Rendelés leadása e-mail formájában:

A Vásárló rendelését közvetlenül e-mail formájában is leadhatja a cleanne@cleanne.hu címen. Ebben az esetben a Szolgáltató rögzíti a rendelést. Továbbiakban a Cleanne Webáruház oldalán való rendelés szabályai az irányadóak.

8.3.3 Rendelés leadása telefonon keresztül:

A Vásárló közvetlenül telefonon is leadhatja a rendelését a +36 70 417 6927 telefonszámom. Ebben az esetben a Szolgáltató rögzíti a rendelést, melyre a Cleanne Webáruházból való rendelés szabályai az irányadóak.

8.4 Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére. Ha a Vásárló a javítani kívánt adatlapon már tovább lépett, de még nem véglegesítette a megrendelést, abban az esetben célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani a kívánt oldal megjelenéséig, ahol a módosítás elvégzésére van lehetőség (pl. termék törlése a Kosárból az „Eltávolítás” feliratra kattintva).

Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Vásárló módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Vásárló a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A rendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vásárlóval.

8.5 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag a Vásárló arról történő tájékoztatására szolgál, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön, az ajánlatot elfogadó e-mailt.

Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé.

A Szolgáltató és a Vásárló között érvényes távollevők között megkötött szerződés, a Szolgáltató által, a megrendelés visszaigazolásával küldött e-mail megküldésével jön létre.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Vásárló által a megrendelés során leadott információk hiányosak, a Vásárló által megadott telefonszámon vagy e-mail címen keresztül felveszi Vásárlóval a kapcsolatot a hiányzó adatok pontosítása érdekében. A telefonos vagy elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel a Vásárló számára többletköltséggel nem jár, ennek költsége teljes egészében a Szolgáltatót terheli.

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra a Magyarországon hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Cleanne webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

Ha a Szolgáltató a Vásárló által megrendelt termék szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az Elkertv. rendelkezései az irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

8.6 Eladási ár

A Weboldalon és a Cleanne webáruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint és tartalmazzák az ÁFA-t, vagyis az Általános Forgalmi Adót. A kiszállítás díja a Vásárló által igénybe vehető szállítás típusától függ. A szállítási díjat a termék eladási ára nem tartalmazza. A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a Weboldalon vagy a Cleanne webáruházban. Hibás áron történő rendelés esetén is érkezhet a megrendelésről automatikus visszaigazolás a Vásárló elektronikus levelezési címére, ez azonban nem tekinthető a megrendelés elfogadásának. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt termék feladása előtt telefonon (vagy e-mail-ben) megkeresi a Vásárlót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékek árait pontosan tüntesse fel Weboldalán és a Cleanne webáruházban. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került a Weboldalon vagy a Cleanne webáruházban feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a terméket a hibás áron értékesítse.

8.7 Fizetési feltételek:

A Szolgáltató által üzemeltetett Webáruházban fizetni előre utalással, simple pay rendszeren keresztül bankkártyával, vagy utánvétes fizetéssel lehetséges.

a) Előre utalással (banki utalással) történő fizetés:

A Vásárló ez esetben a Szolgáltató bankszámlájára utalja a megvásárolni kívánt termék ellenértékét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően a Szolgáltató intézkedik a termék feladásáról. A Szolgáltató banki adatairól elektronikus levélben küld tájékoztatást a Vásárló számára.

b) Fizetés a Simple Pay szolgáltatás felhasználásával (bankkártyás fizetés):

A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket.

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással.

A Simple Pay szolgáltatása révén online fizetési módra van lehetőség a Simple Pay rendszerben történő regisztrációt követően az ott regisztrált bankkártyával, vagy regisztráció nélkül bankkártya adatai megadásával.

Miután a Cleanne webáruházban vagy a Weboldalon a Vásárló kiválasztotta a terméket és a fizetésnél a Simple Pay-t választotta, a „Fizetés” gombra kattintva a webáruház átirányítja a Vásárlót a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával vagy a SimplePay fiókba való bejelentkezéssel, az ott regisztrált bankkártya kiválasztásával a Vásárló elindíthatja a tranzakciót. A kártyaadatok megadását követően a Vásárló ismét leellenőrizheti az általa megadott adatok helyességét. Ezt követően a tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben, melyet követően a fizetés eredményéről a Vásárló e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítják a Szolgáltató oldalára.

A Simple Pay-el történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Vásárló fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

Szolgáltató kijelenti, hogy a Simple Pay-el történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési tájékoztató rendelkezései irányadóak.

Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal

c) Fizetés utánvét útján

A Vásárló a megrendelt termékek vételárát átvételkor fizeti ki készpénzben.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (termék megrendelése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

8.8 Szállítási feltételek:

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítmányozó cég igénybevételével szállítási költség ellenében szállítja házhoz, a Cleanne Webáruház Szállítási feltételek oldalán olvasható feltételek szerint. A Szolgálató a Vásárlót a szállítási díjról a megrendelési folyamat során, a szállítási mód kiválasztásakor tájékoztatja. A szállítási díj meghatározása a kosárban lévő termékek figyelembevételével történik. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Cleanne Webáruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolhatja.

A megrendelt termékeket a Szolgáltató a Vásárlónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem a Szolgáltató, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

A szállítási határidő függ a rendelés leadás időpontjától. A Szolgáltató a rendeléseket a rendelés leadását követő első munkanapon elkezdi feldolgozni, és legkésőbb a rendelés feldolgozás 2 napját követő munkanapon kezdeményezi a kiszállítást a szállítóval. A szállítást végző cég a termék szállítási címre való eljuttatását a címzett földrajzi helyének függvényében vállalja, így a szállítási idő rendelésenként változó, de általánosságban elmondható, hogy a szállító legkésőbb 2  munkanapon belül kiszállítja a csomagot a címzettnek.

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy a Szolgáltató nem tudja vállalni, hogy egy konkrét időpontra (órára és/vagy percre) teljesítse a megrendelt termékek kézbesítését!

A Szolgáltató ezúton is kéri Vásárlóit, hogy kizárólag olyan esetben válasszák ezt a szállítási módot, amennyiben a megadott szállítási címen munkaidőben, 8-17 óra között van, aki átvegye a küldeményt.

A termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében, vagy a személyes átvétel során történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a termék észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a termék megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt terméknek, a megrendelt mennyiségnek. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a termék sérült vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a termék átvételét megtagadni, és a terméket a futárral visszaküldeni. Amennyiben a termék sérülten érkezik, azt a futárszolgálat munkatársa jegyzőkönyvben rögzíti, a Szolgáltató csak ebben a formában fogadja el az ilyen jellegű reklamációt.

A termékek feletti tulajdonjog a termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a termék vételárát a Vásárló hiánytalanul megfizette.

A Szolgáltató a Cleanne webáruházban vagy a Weboldalon megrendelt termékeket az alábbi a Vásárló által kiválasztott lehetőségek valamelyikén juttatja el a Vásárlóhoz Magyarország területén belül:

Kiszállítás futárszolgálat segítségével (csomagküldő.hu):                        

A megrendelt termék kiszállítását a csomagküldő.hu futárszolgálat segítségével juttatja el a Szolgáltató a Vásárló részére.

A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli, az ő kötelezettsége megfizetni a szállítás díját.

Szállítási díjak:

10.000,- forint értékhatár alatt 1380,- forint (csak bankkártyás vagy átutalással történő előre fizetés esetén)

Utánvétes fizetés esetén értékhatártól függetlenül 1930,- forint

10.000,- forint értékhatár felett 490,- forint (csak bankkártyás vagy átutalással történő előre fizetés esetén)

15.000,- forint értékhatár felett ingyenes (csak bankkártyás vagy átutalással történő előre fizetés esetén)

Személyes átvétel:

A megrendelt terméket a Vásárló személyesen is átveheti a Szolgáltató jelen ÁSZF 5. pontjában megjelölt Ügyfélszolgálatának címén, amennyiben személyes átvételi szándékát a megrendelés leadása során jelzi. Ez esetben a Vásárlót szállítási költség nem terheli.

Csomagponton történő átvétel:

A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a megrendelt terméket a Csomagküldő.hu oldalán található és a Vásárló által kiválasztott csomagpontra kérje. Ebben az esetben a szállítási feltételek kiválasztásakor a Vásárló meg kell adja az általa kiválasztott átvételi pont címét és azonosítóját.

A csomagpontra történő szállítás az alábbi díjakon kérhető, melynek költsége a Vásárlót terheli:

 • 0-5 kg között 490,- forint
 • 5-10 kg között 490,- forint (előzetes egyeztetés szükséges, nem minden csomagpont fogad 5 kg feletti csomagot!)
 • 10 kg felett csak házhoz szállítás lehetséges, egyetlen csomagpont sem fogadhat ekkora súlyt.

A jelenlegi jogszabály szerint csomagponton utánvétre sajnos nincs lehetőség.

8.9 Számla kiállítása

A Szolgáltató a megrendelt termékekről papíralapú számlát állít ki, amelyet a megrendelt termékkel együtt küld el a Vásárlónak.

A Szolgáltató a Vásárló által megrendelt terméket tulajdonjog fenntartása mellett szállítja ki a Vásárló által megadott szállítási címre. A termék tulajdonjoga a számla pénzügyi kiegyenlítését követően száll át a Vásárlóra.

8.10 Teljesítési idő:

A teljesítés időpontja a megrendelt termék Vásárló részére történő megküldése. A teljesítés várható időpontjáról a Szolgáltató a megrendeléstől számított 48 órán belül visszaigazoló elektronikus levelében küld tájékoztatást a Vásárló részére. Raktáron lévő termék esetében a termékek 3 munkanapon belül feladásra kerülnek.

Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy a megrendelt termék átadása hosszabb időt vesz igénybe.

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható, melyre a Vásárlónak telefonon és elektronikus levélben van lehetősége.

 1. Elállási jog

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Vásárlót a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Amennyiben elállási jogával kíván élni a Vásárló, ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy az alábbi elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja írásban, levélben vagy e-mailben, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára:

„Nyilatkozat-minta elálláshoz

 

Címzett: Cleanne Holding Kft.

(cím: 1138 Budapest, Váci út 168, e-mail: cleanne@cleanne.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

Kelt….”

Postai úton történő elállás esetén a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő (14 nap) számítás szempontjából. A Vásárló postai úton küldött elállási nyilatkozatát köteles ajánlott küldeményként postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen 9. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató részére visszajuttatni.

A termék visszajuttatásának határideje betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja, az általa megrendelt futárnak átadja, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Vásárlót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Vásárló kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Vásárlót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Vásárlótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Vásárlónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Vásárló erre irányuló igényét Szolgáltató jelen ÁSZF 5. pontjában megjelölt ügyfélszolgálata fogadja.

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatára személyesen visszahozott csomag esetén a Szolgáltató nem biztosít lehetőséget arra, hogy a termék vételára készpénzben kerüljön visszatérítésre. Az ügyfélszolgálatra történő visszavitel esetén a Szolgáltató kiállítja a visszáru számlát és 14 napon belül a Vásárlóval történő egyeztetés és beleegyezés alapján a megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát, illetve egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!

Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha Vásárló a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Vásárló kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

 1. Jótállás

Milyen esetben és milyen határidőn belül élhet a Vásárló jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a Szolgáltató jótállásra köteles. A Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó termékek esetén a Szolgáltató jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a Szolgáltató kötelezettségének a Vásárló felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető a bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási idő egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával kezdődik.

Mikor mentesül a Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató a jótállási kötelezettség alól a jótállás időtartama alatt csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a jótállás alapján?

Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.

Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Három munkanapon belüli csereigény:

Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 11.1 és a 11.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. Alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a vásárlónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 17. pontban feltüntettettek alapján.

 1. Szavatosság

11.1 Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Kivel szemben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.2 Termékszavatosság:

Milyen esetekben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – termékszavatossági igényt is érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye esetén?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Meddig érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen feltételekkel érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó/forgalmazó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló. Amennyiben Vásárló termékszavatossági igényét sikeresen érvényesíti a kicserélt termékre vagy kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállási vagy szavatossági igények bejelentésének módja:

Amennyiben a Szolgáltató által értékesített termékkel kapcsolatban a Vásárló szavatossági vagy jótállási igényt kívánja érvényesíteni, azt a szerződéskötés tényét igazoló bizonylat (számla) vagy annak másolata bemutatásával tudja megtenni.

A Vásárló jótállási vagy szavatossági igényét személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán a 1138 Budapest, Váci út 168. címen, postai úton a Szolgáltató ügyfélszolgálatára címzett levélben, vagy e-mailen keresztül a Szolgáltató  cleanne@cleanne.hu címére teheti meg.

A Szolgáltató az igénybejelentésről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 • a Vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
 • a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
 • az igény rendezésének módját.

Amennyiben az igény rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, a Szolgáltató ennek tényét köteles megindokolni és a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a Szolgáltató köteles Vásárló részére átadni.

Amennyiben az Eladó a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

Az Eladó törekszik rá, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

 1. Adatkezelés

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság elveit.

A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a Weboldalon, a Cleanne Webáruházon és a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán érhető el.

A Szolgáltató az adatkezelés során megtesz minden technikai és szervezési intézkedést annak érdekében, hogy a Vásárló személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendeletében foglalt előírásoknak megfelelően kezelje.

 1. Felelősség

A Weboldalon és a Cleanne Webáruházon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Vásárló a Weboldalt és a Cleanne Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal és a Cleanne Webáruház használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Weboldal és a Cleanne Webáruház olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Vásárló a Weboldalon és a Cleanne Webáruházon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

15. Szerzői jogok

A Weboldal és a Cleanne Webáruház szerzői jogvédelem alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon és a Cleanne Webáruházon, valamint az ezeken keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal és a Cleanne Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal és a Cleanne Webáruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal és a Cleanne Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Weboldal és a Cleanne Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal és a Cleanne Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 1. Vis maior

E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Szolgáltatót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Szolgáltató számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

 

A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

 

Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

 

17.1 Panaszügyintézés

A Vásárló, amennyiben a Szolgáltató által értékesített termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban vagy írásban a Szolgáltató alábbi elérhetőségein teheti meg:

Ügyfélszolgálat:

 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 1138 Budapest, Váci út 168.
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 09.00-17.00
 • Telefon: +36 70 341 6593
 • E-mail: cleanne@cleanne.hu

A Szolgáltató minden beérkezett panaszt kivizsgál. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (Ügyfélszolgálaton személyesen tett panaszt) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

17.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Vásárló nem ért egyet a Szolgáltató panaszára adott válaszával, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

17.2.1 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hivatal dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

17.2.2 Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

 

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Fax: 06 (1) 488 21 86
 • Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Vásárló lakóhelye (tartózkodási helye) alapján a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető Testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Vásárló és az Eladó között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vásárlónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vásárló hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • az Eladó nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Vásárló nyilatkozatát arról, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Vásárló aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

17.2.3 Bírósági eljárás kezdeményezése:

 

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

17.2.4                     Online vitarendezési platform

 

Amennyiben szeretné elkerülni a bírósági eljárást, lehetősége van igénybe venni az Európai Bizottság online vitarendezési fórumát.

Az online vitarendezési platform elérhetősége:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platformon a fogyasztók beregisztrálhatnak, majd egy kérelmet kell kitölteniük. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vásárló által leadott megrendelést elutasítsa, különösen, amennyiben a megrendelt termékek mennyisége meghaladja a háztartásban használatos mennyiséget, valamint, ha a megrendelés kampány során történik. Erről Szolgáltató a Vásárlót e-mailben értesíti, és a Vásárló által már kifizetett, azonban a Szolgáltató által vissza nem igazolt termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a Felek között létrejött szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a regisztrált Vásárlókat a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, e-mailben tájékoztatja. A Szolgáltató a nem regisztrált felhasználókat rövid felhívás formájában tájékoztathatja, amelyet a Weboldal és a Cleanne Webáruház erre a célra szolgáló felülete, arra való feliratkozás és az adatkezelési tájékoztató előzetes elfogadása esetén a Szolgáltató által küldött hírlevél tartalmazhat. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához. A Vásárló jogosult az ÁSZF ellen tiltakozni, amint az a módosításokkal megjelenítésre került a Weboldalon és a Cleanne Webáruházban.

 1. Vonatkozó legfontosabb jogszabályok

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

 

Budapest, 2020. május 22.

Image module